• Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie publicznego losowania do składów terytorialnych komisji wyborczych.
    Komunikat o terminie, miejscu i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  • Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Numery zarejestrowanych list kandydatów na radnych.
  • Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady.
    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzone na 12 listopada 2006 r.