• Wyniki głosowania Sejm RP i Senat RP ustalone przez Okręgową Komisję Wyborczą w Toruniu
  Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Włocławku I I II w sprawie zmian w składach obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obwieszenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 150/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (powiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II Nr 125/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (powiaty: lipnowski, rypiński, miasto na prawach powiatu Włocławek)
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacje Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II o losowaniach i uzupełnieniach obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenia Wójtów,Burmistrzów, Prezydenta Miasta o podziale na obwody głosowania