• Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2018 r.
  Składy powołanych Terytorialnych Komisji Wyborczych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II
 • Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta - 21 października 2018 r.
  Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Dzień otwarty 21 czerwca 2017 r.- konsultacje społeczne.
  Terminarz zarządzonych wyborów i referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
 • Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
  Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.