AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Rypin w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 10 marca 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 22 października 2018 r. o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 października 2018 r. o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 marca 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brześciu Kujawskim.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaniu.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu stowarzyszeń lub organizacji społecznych złożonych Komisarzom Wyborczym we Włocławku I i II
 • KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH WE WŁOCŁAWKU W SPRAWIE ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH, LICZBIE MIESZKAŃCÓW ORAZ ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO SKŁADÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych w Sejmiku Województwa.

WYDARZENIA

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
 • Korpus Urzędników Wyborczych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur