więcej

Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzone na dzień 14 czerwca 2015 r.

 

Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Lipnie w okręgu wyborczym nr 15 przeprowadza się poczynając od czynności wskazanych postanowieniami Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 9 stycznia 2015 r. i z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt I Ns 23/14 oraz z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt V ACz 175/15 - powołania przez Miejską Komisję Wyborczą w Lipnie obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla przeprowadzenia wyborów w okręgu wyborczym nr 15.

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018, obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, które miały prawo zgłosić kandydatów w wyborach unieważnionych. W skład nowej komisji wyborczej powołanej na wybory ponowne nie mogą wchodzić osoby, które były członkami rozwiązanej komisji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWANIE KAMPANII

Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach ponownych obowiązany jest do złożenia komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 14 września 2015 r. Wydatki komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach ponownych są ograniczone limitami wydatków na kampanię wyborczą, wyliczonymi w sposób określony w art. 378 § 2 i 3 oraz art. 476 § 4 Kodeksu wyborczego. Limit wydatków w wyborach ponownych wylicza się uwzględniając liczbę mandatów w okręgu, w którym komitet zarejestrował kandydatów, bez względu na liczbę mandatów podlegających obsadzeniu (w przypadku miasta Lipna jest to 1.000 zł).

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  28-12-2015 15:07

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  28-12-2015 15:07

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij