więcej

Wybory ponowne do Rady Gminy Osięciny zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 49/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5

Wybory ponowne do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych nr 4 i nr 5 przeprowadza się poczynając od czynności wskazanych postanowieniami Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. akt I Ns 18/14 oraz z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt I Ns 18/14 - powołania przez Gminną Komisję Wyborczą w Osięcinach obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla przeprowadzenia wyborów w okręgach wyborczym nr 4 i nr 5. 

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018, obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników tych komitetów wyborczych, które miały prawo zgłosić kandydatów w wyborach unieważnionych. W skład nowej komisji wyborczej powołanej na wybory ponowne nie mogą wchodzić osoby, które były członkami rozwiązanej komisji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWANIE KAMPANII

Pełnomocnik finansowy każdego komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach ponownych obowiązany jest do złożenia komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 19 lipca 2015 r. Wydatki komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach ponownych są ograniczone limitami wydatków na kampanię wyborczą, wyliczonymi w sposób określony w art. 378 § 2 i 3 oraz art. 476 § 4 Kodeksu wyborczego. Limit wydatków w wyborach ponownych wylicza się uwzględniając liczbę mandatów w okręgu, w którym komitet zarejestrował kandydatów, bez względu na liczbę mandatów podlegających obsadzeniu (w przypadku Osięcin jest to 1.000 zł).

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    28-12-2015 15:02

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij