więcej

Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zarządzone na dzień 5 kwietnia 2020 r. (głosowanie przeprowadzono w dniu 26 kwietnia 2020 r.)

PUBLIKACJA OBWIESZCZENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO 

* WYNIKI

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 kwietnia 2020 r. o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2020 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 4

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 5

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 6

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 7

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 8

 • INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą zarządzenia wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego jest Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 11/ 2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego – Andrzeja Cieśli z powodu śmierci..

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

- Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 13 lutego 2019 r. - rejestracja komitetów, liczba mieszkańców

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 30/2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Mieście Aleksandrów Kujawski w wyborach przedterminowych Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego  zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 marca 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podające treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchylenia postanowienia nr 38/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podające treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

 • MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

- Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej.

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 lutego 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim

 • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

- Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej.

- Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej - wyborca

- Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 marca 2020 r, o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Aleksandrów Kujawski

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchylenia postanowienia nr 30/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 4 marca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w Mieście Aleksandrów Kujawski w wyborach przedterminowych

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 37/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Aleksandrów Kujawski

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

- Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH:
Kod sprawy Nazwa komitetu Imiona i nazwisko pełn. wyborczego Stan sprawy
DWŁ-776-3/20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA GRALAKA Artur Jarosław Ciesielski Zarejestrowany
DWŁ-776-5/20 KWW RAZEM DLA ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO Piotr Gajewski Zarejestrowany
DWŁ-776-6/20 KWW ZALEŻNI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Adam Dudek Zarejestrowany
DWŁ-776-7/20 KWW NIEZALEŻNI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Karolina Renata Walos Zarejestrowany
DWŁ-776-8/20 KWW MŁODZI DLA MIASTA Konrad Tomasz Marcinkowski Zarejestrowany
DWŁ-776-9/20 KWW SPRAWIEDLIWY ALEKSANDRÓW Czesław Czarnecki Zarejestrowany
DWŁ-776-10/20 KWW EDYTA JASZCZAK DLA ZJEDNOCZONEJ PRAWICY Dajana Anna Jaszczak Zarejestrowany

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 lutego 2020 r. o komitetach wyborczych zarejestrowanych w wyborach przedterminowych Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu, sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do dnia 5 lipca 2020 r., a w przypadku komitetów, których kandydaci będą uczestniczyli w ewentualnym ponownym głosowaniu, do dnia 19 lipca 2020 r.

Sprawozdanie należy składać na wzorze ustalonym w  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 1173., z 2018 r. poz. 1342 oraz z 2019 r. poz. 1566), w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek, w godzinach: 7:30 - 15:30.

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązania oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej. 

Na podstawie art. 476 § 5 Kodeksu wyborczego, stosownie do treści § 9 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych, podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Mieście Aleksandrów Kujawski według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców

1.

Miasto Aleksandrów Kujawski

11 628

 • WZORY DOKUMENTÓW

Tworzenie komitetów wyborczych wyborców:

- Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

- Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

- Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Zgłaszanie kandydatów:

- Zgłoszenie kandydata na wójta

- Oświadczenie kandydata - zgoda na kandydowanie

- Wykaz poparcia

- Oświedczenie lustracyjne

- Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  13-02-2020 10:50

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 7:33

  Wprowadził:

  Paweł Misiak

 • Data modyfikacji

  14-02-2020 11:02

  Wprowadził:

  Paweł Misiak

 • Data modyfikacji

  18-02-2020 15:50

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 11:23

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:02

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  20-02-2020 10:14

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  21-02-2020 15:05

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  24-02-2020 14:56

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  26-02-2020 12:18

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  26-02-2020 15:10

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  27-02-2020 12:17

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  28-02-2020 12:59

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  04-03-2020 8:54

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 7:52

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  17-03-2020 12:33

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  20-03-2020 12:34

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  30-03-2020 14:21

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  30-03-2020 14:22

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  30-03-2020 14:24

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  30-03-2020 14:25

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  31-03-2020 12:06

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  17-04-2020 21:47

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  20-04-2020 13:20

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  21-04-2020 14:02

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  22-04-2020 13:26

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2020 9:33

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  24-04-2020 19:54

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  25-04-2020 15:26

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  25-04-2020 18:51

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 2:52

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  27-04-2020 14:43

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

 • Data modyfikacji

  28-04-2020 12:38

  Wprowadził:

  Tomasz Jóźwiak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij