• Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2018 – 2023 - z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I
    Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2018 – 2023 - z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku II