• Wybory ponowne do Rady Gminy Raciążek w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 31 marca 2019 r.