Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Stanisława Simona z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr  377/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 9 lutego 2020 r.

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych:

Kod sprawy Nazwa komitetu Imiona i nazwisko pełn. wyborczego Stan sprawy
DWŁ-775-7-3/19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNI RAZEM Ewa Anna Ochmańska Zarejestrowany


ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia02-12-2019 11:10
    Wprowadził:Tomasz Jóźwiak
  • Data modyfikacji09-12-2019 14:39
    Wprowadził:Tomasz Jóźwiak