• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających do Rad Gmin/Miast w toku kadencji 2018-2023
    Wybory uzupełniające do Rady Miasta Rypin w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 10 marca 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąpielsk w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.