• Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2018-2023
    Zestawienie zmian w składach rad gmin/miast, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Włocławek (kadencja 2018-2023)
  • Wybory uzupełniające
    Wybory ponowne