• Zestawienie zmian w składach rad gmin/miast, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Włocławek (kadencja 2018-2023)