• Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.