• Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 – 2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku
    Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych w Sejmiku Województwa.