• Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 22 października 2018 r. o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 października 2018 r. o terminie i miejscu składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych
 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacje Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
  Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.