Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta - 21 października 2018 r.

Informacje ogólne

Prezes Rady Ministrów dnia 13 sierpnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dzień publikacji aktu wyznacza początek kampanii wyborczej oraz stwarza możliwość składania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza możliwość wykonywania czynności związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 42/2018  z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018–2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-08-2018 16:56
    Wprowadził:Tomasz Jóźwiak
  • Data modyfikacji:14-08-2018 16:58
    Wprowadził:Tomasz Jóźwiak