• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta - 21 października 2018 r.