• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej Nieszawa i Burmistrza Miasta Nieszawa przed upływem kadencji zarządzone na dzień 14 kwietnia 2013 r.
    Referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezydenta Miasta Włocławek
  • Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku o czasie, miejscu i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych pełnomocników inicjatorów referendum uczestniczących w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej Nieszawa i Burmistrza Miasta Nieszawa