• Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Nieszawa zarządzone na dzień 4 grudnia 2011 r.
    Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Lipna zarządzone na dzień 9 września 2012 r.