• WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów - tworzenie komitetów wyborczych
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów - zgłoszenia kandydatów na radnych
  • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów - zgłoszenia do komisji wyborczych (terytorialna, obwodowa)
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów - sprawozdania finansowe
  • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów - mężowie zaufania
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego - Gospodarka finansowa