• WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  • Informacje oraz druki dla wyborców niepełnosprawnych
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego - Gospodarka finansowa
  • Podstawowe informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej prowadzonej przez komitety wyborcze wyborców w wyborach samorządowych, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. - Gospodarka finansowa
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.