Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze z dnia 27 lipca 2011 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia15-04-2016 10:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk