• Wyjaśnienia Państwowej Komisji dotyczące prowadzenia rejestru wyborców
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze z dnia 27 lipca 2011 r.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania z dnia 22 lutego 2002 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.