• Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbach wybieranych radnych.
    Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.