• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych przedłożone Komisarzom Wyborczym we Włocławku I i II w 2019 r.
    Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Miasto Włocławek
  • Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Gminy (Miasta)
    Okręgi wyborcze - Powiaty