Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-02-2016 9:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji09-07-2018 12:32
    Wprowadził:Tomasz Jóźwiak