Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-02-2016 15:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk