• Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów na terenie działania Komisarza Wyborczego we Włocławku
    Informacje Komisarza Wyborczego we Włocławku informujące o składach TKW (powiatowe, miejskie, gminne)
  • Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast
    Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast