• Wizualizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 r.
    Informacja Okregowej Komisji Wyborczej Nr 7 we Włocławku
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r.
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
    Druki związane z udzielaniem pełnomocnictwa do głosowania
  • Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP