• Akty prawne, obwieszczenia, komunikaty i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Komunikat o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
  Informacja OKW w Toruniu o przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Wykaz przyjetych przez OKW w Toruniu zgłoszeń list kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 oraz kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych 11, 12 i 13
  Komunikat OKW z dnia 1 września 2011 r.
 • Komunikat OKW z dnia 12 września 2011 r.
  Zbiór obwieszczeń Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydenta Miasta Włocławek z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku
 • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych