• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
 • Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2014 r.
  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
 • Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Podstawowe informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej prowadzonej przez komitety wyborcze wyborców w wyborach samorządowych, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.