• Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych