Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 marca 2018 r.
 • Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
  Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Dzień otwarty 21 czerwca 2017 r.- konsultacje społeczne.
 • Terminarz zarządzonych wyborów i referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
  Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
 • Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
  Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2014 r.