• Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Dzień otwarty 21 czerwca 2017 r.- konsultacje społeczne.
  • Terminarz zarządzonych wyborów i referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
    Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych i przedterminowych kadencja 2014 – 2018
  • Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
    Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2014 r.