AKTUALNOŚCI

 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 marca 2018 r.
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych w Sejmiku Województwa.
 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory"

WYDARZENIA

 • Rekrutacja Urzędników Wyborczych
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur