AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechocinku
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.
 • Zgłoszenia list kandydatów na radnych
 • Zgłoszenia kandydatów w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu stowarzyszeń lub organizacji społecznych złożonych Komisarzom Wyborczym we Włocławku I i II
 • KOMUNIKATY KOMISARZY WYBORCZYCH WE WŁOCŁAWKU W SPRAWIE ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH, LICZBIE MIESZKAŃCÓW ORAZ ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO SKŁADÓW TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW
 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
 • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych w Sejmiku Województwa.

WYDARZENIA

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
 • Korpus Urzędników Wyborczych
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00