• Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.