• Okręg nr 23 - Informacja z dnia 4 marca 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 października 2003 r.
  Okręg nr 23 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.
 • Okręg nr 23 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 października 2003 r.
  Okręg nr 23 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 3 października 2003 r.
 • Okręg nr 23 - Uchwała Nr 9/03 Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 3 października 2003 r. w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na senatora zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Okręg nr 23 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 10 września 2003 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora
 • Okręg nr 23 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komit
  Okręg nr 23 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2003 r w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 października 2003 r.
 • Okręg nr 23 - Komunikat PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 sierpnia 2003 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.
  Okręg nr 23 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym Nr 23 (obejmującym obszar województwa podlaskiego)