• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
 • Informacje z dnia 6 lutego 2015 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2014 r.
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 7 września 2014 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o okręgu wyborczym nr 73 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o okręgu wyborczym nr 73 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o okręgu wyborczym nr 47 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej