• Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Koneck oraz Rady Gminy Koneck.
    Referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Aleksandrów Kujawski