Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. dotyczący obowiązku stosowania przezroczystych urn wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że od dnia 1 lipca 2016 r. w każdych wyborach, w tym także m. in. w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji oraz w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych, muszą być stosowane urny wyborcze wykonane z przezroczystego materiału. Powyższe dotyczy wszystkich lokali wyborczych w kraju, za granicą i na polskich statkach morskich, w tym także lokali utworzonych w obwodach odrębnych (szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych, zakładach karnych, domach studenckich).

Stosownie do art. 41a § 3 Kodeksu wyborczego wzór urn wyborczych został ustalony uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. (M.P. 312 i 398). Natomiast jak wynika z art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego obowiązek zapewnienia przezroczystych urn wyborczych należy do poszczególnych gmin.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 52 § 8 Kodeksu wyborczego, wyborca podczas głosowania może wrzucić kartę lub karty do głosowania do urny wyborczej w kopercie na kartę lub karty do głosowania. Dostępność kopert na karty do głosowania w lokalu wyborczym zapewnia:

1)  na obszarze kraju – wójt (burmistrz, prezydent miasta);

2)  za granicą – konsul;

3)  na polskim statku morskim – kapitan statku.

Oznacza to zatem, że ustawodawca przesądził, iż wyborca, w celu zapewnienia tajności głosowania, może, o ile wyraża taką wolę, skorzystać z uprawnienia wrzucenia karty lub kart do głosowania do urny wyborczej w kopercie.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-06-2016 19:23
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji14-10-2016 10:23
    Wprowadził:Marcin Lisiak