Skład osobowy Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 3

Siedziba: 87-800 Włocławek; ul. Brzeska 6.

Rejonowa Komisja Wyborcza pełni dyżury we wtorki w godzinach 1000 - 1200.

Sekretarz Komisji Wyborczej pełni dyżury w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 730 - 1530 

Telefony : 0-(prefiks) 54 232-38-07; 232-26-57; fax 232-64-30.

Skład osobowy : 

1

Jolanta Górska

- sędzia Sądu Okręgowego 
we Włocławku,

Komisarz Wyborczy we Włocławku

Przewodnicząca Komisji

2

WojciechPrzybysz  

sędzia Sądu Okręgowego 
we Włocławku

Zastępca Przewodniczącej Komisji

3

Katarzyna Maria Mazurek

- sędzia Sądu Okręgowego 
we Włocławku

Członek Komisji

4

Maria Jolanta Pronobis

- sędzia Sądu Okręgowego 
we Włocławku

Członek Komisji

5

Jolanta Maria Tomala

- sędzia Sądu Okręgowego 
we Włocławku

Członek Komisji

 6

Jacek Kraszewski 

 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
we Włocławku

Sekretarz Komisji 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-02-2016 12:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk