• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wybory przedterminowe
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wybory uzupełniające
    Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta