Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-02-2016 15:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk