• Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2009 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie publicznego losowania do składów terytorialnych komisji wyborczych.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie losowania numerów list.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Radziejowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.