• Zmiany w składach Rady Gminy (Miasta)
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oraz w sprawie wstąpienia w miejsce wygasłego mandatu radnego
 • Zestawienie zbiorcze zmian dokonywanych w składach Rady Powiatów
  Zestawienie zbiorcze dokonanych zmian w składzie Rady Powiatu Włocławskiego
 • Zestawienie zbiorcze dokonanych zmian w składzie Rady Powiatu Rypińskiego
  Zestawienie zbiorcze dokonanych zmian w składzie Rady Powiatu Radziejowskiego
 • Zestawienie zbiorcze dokonanych zmian w składzie Rady Powiatu Lipnowskiego
  Zestawienie zbiorcze dokonanych zmian w składzie Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 • Zmiany w składzie Rady Miasta Włocławek
  Zestawienie wygaszonych mandatów do rad gmin, rad powiatów