• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Nieszawa w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 6 października 2019 r.
  • Wybory uzupełniające Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 29 września 2019 r.
    Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  • Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 października 2018 r.
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców