• Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 października 2018 r.
    NABÓR NA FUNKCJE URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE WIELGIE
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąpielsk w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.
    Wybory ponowne do Rady Gminy Raciążek w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 31 marca 2019 r.
  • Informacja kwartalna o rejestrze wyborców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców