• Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Miasto Włocławek
    Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Gminy (Miasta)