Państwowa Komisja Wyborcza - Liczba radnych
  • Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych gmin, radnych powiatów na terenie działania Komisarza Wyborczego we Włocławku
    Obwieszczenia terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast