• Zbiorcze zestawienie wygaszonych mandatów według przyczyn ich wygaśnięcia
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.